Individuele Therapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een individuele psychotherapie.

Het bijzondere van deze benadering is dat de therapie zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht.

De therapeut bevordert het zoekproces van de cliënt om tot eigen inzichten en oplossingen te komen. Binnen dit zoekproces wordt veel stil gestaan bij de gevoelens en ervaringen van de cliënt. Zodoende worden problemen begrepen vanuit de eigen ervaringen. De cliënt staat hierbij aan het roer van zijn eigen ontdekkingstocht. De therapeut loopt mee, bevraagt, luistert en confronteert zo nodig. De samenwerking die hierdoor tussen cliënt en therapeut tot stand komt is erg belangrijk. Deze wordt gekenmerkt door wederzijdse openheid en echtheid.

Uiteindelijk zal de cliënt groeien naar het beeld dat past bij zichzelf. De cliënt zal zijn eigen mogelijkheden en beperkingen gaan ontdekken . Hierdoor verminderen eveneens de klachten of verandert de betekenis ervan en lukt het weer om levensvreugde en zingeving te beleven.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met mij, tot aan het eerste (intake-)gesprek. U kunt zich telefonisch aanmelden.

Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en de wachtlijst is helaas wegens overaanmelding gesloten.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.

Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.